Wat is osteoporose?

OsteoporoseBottenOsteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Bij osteoporose worden de botten erg broos en verliezen de botten botmassa en structuur. De botdichtheid neemt af en er vallen gaten in. Doordat de botmassa en structuur afneemt zijn de botten minder stevig en neem de de kans toe op een botbreuk of meerdere botbreuken. Er zijn steeds meer mensen bekend met osteoporose. Als gevolg van de osteoporose breekt bijna iedere 6 minuten iemand een bot.

 

In Nederland hebben ongeveer 400 duizend mensen osteoporose. Dit aantal is waarschijnlijk nog groter omdat slechts de gegevens van mensen 55 jaar of ouder worden bijgehouden. Helaas hebben steeds meer jonge mensen ook last van osteoporose.

 

Wereldwijd krijgt ongeveer 30% (1 op de 3) van de vrouwen en 15% (ongeveer 1 op de 7) van de mannen boven de 60 jaar osteoporose. Jaarlijks breken ruim 85.000 mensen in Nederland boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. (Bron CPO en Prismant)

 

  • ruim 17.000 heupbreuken, hiervan overlijdt 33% van de mannelijke en 24% van de vrouwelijke patiënten binnen één jaar!
  • ruim 12.000 mensen pols of onderarm breuken,
  • bijna 16.000 wervelbreuken worden geregistreerd (slechts 1 op de 3 wervelbreuken wordt door een arts gezien),
  • ruim 40.000 andere botbreuken (rib, schouder en dergelijke).

 

Om vast te stellen of iemand lijdt aan osteoporose wordt een DXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) test gedaan. Bij dit onderzoek wordt de dichtheid van het bot gemeten.

 

De uitkomst van de DXA test kan één van onderstaande uitslagen aangeven:

 

  • Van -1 tot +1 is normaal
  • Van +1 tot +2 en alles hoger is prima.
  • Van -1 tot -2,5 is lager dan normaal. Er is sprake van een verminderde botdichtheid (Osteopenie) maar er is nog geen sprake van osteoporose. 
  • Lager dan -2,5 is veel lager dan normaal, hier is duidelijk sprake van osteoporose. Hoe lager het cijfer hoe ernstiger de osteoporose.

 

Lees meer over de oorzaak >>>

Stop de calcium "roof" uit uw botten

 

Bij osteoporose lijdt men aan de gevolgen van chronische verzuring van het lichaam. Vanaf het 40ste levensjaar kan het lichaam steeds moeilijker zure afvalstoffen neutraliseren en afvoeren en het gebruikt hiervoor essentiële voedingstoffen uit de botten.

 

Lees meer over verzuring >>>